Svitavská klapka Junior

Svitavská klapka Junior je filmová soutěž organizovaná při Festivalu neprofesionálního filmu Svitavská klapka, určená pro žáky základních a středních škol.

Přihlášené filmy hodnotí odborná porota, ve které zasedají odborníci z oblasti filmu, filmové vědy, zástupce za město Svitavy a zástupce pořadatele. Porota hodnotí především výtvarnou, myšlenkovou i technickou kvalitu přihlášených filmů a zástupci poroty rádi poskytnou filmařům po vyhlášení výsledků zpětnou vazbu.

Na úspěšné soutěžící čekají zajímavé věcné ceny a především pozvání na festival Svitavská klapka. Zde dostanou ocenění autoři příležitost představit svůj film festivalovému publiku na velkém plátně ve svitavském kině Vesmír, kde je vyhlášení soutěže součástí programového bloku.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž je určena žákům základních a studentům středních škol (včetně ročníků dokončujících studium v roce 2019).

Přihlášené snímky nesmí být starší dvou (2) let a mohly se již účastnit jiných soutěží.

Do soutěže může každý autor přihlásit maximálně 5 filmů.

Porota uděluje tři ceny v každé ze dvou kategorií - animovaný a hraný film. Pořadatelé si vyhrazují právo (v případě nízkého počtu přihlášených filmů) ceny či kategorie sjednotit, nebo naopak rozšířit.

Doporučená délka filmu je do 15 minut.

Přijímají se snímky ve video formátech AVI, WMV, MPEG, MP4 a MXF. Doporučujeme minimálně HD rozlišení. Dostatečné kvalita výstupu je zodpovědností autora.

Autoři přihlašují své filmy prostřednictvím online formuláře (odkaz níže). K přihlášce autor vyplní i odkaz ke stažení filmu z transferového serveru.

Autoři přihlášení filmu do soutěže prohlašují, že disponují autorskými právy k zaslaným snímkům. Organizátoři soutěže nezodpovídají za případné porušení autorských práv autory, kteří nemají z jakýchkoliv důvodů právo toto dílo přihlásit, natočit nebo veřejně šířit včetně autorského práva na hudbu.

Organizátoři festivalu si vyhrazují právo nepřijmout do soutěže film, který neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

PŘIHLÁSIT FILM DO SOUTĚŽE

Uzávěrka soutěže 25. 5. 2019

Zasedání poroty do 7. 6. 2019

Vyrozumění všech soutěžících do 10. 6. 2019

Festival Svitavská klapka 22. 6. 2019

Kontakt

ředitel festivalu

Tomáš Polách

tel.: +420 731 727 110

svitavskaklapka@gmail.com

Partneři

hlavní partneři

svitavy pardubicky kraj logo sks

partneři

kratena dtp stejkr biofilms_logo_bitmap_black_whiteback

mediální partneři